Welkom

Engelen

Engelen zijn hemelse wezens zonder ego,wat wil zeggen dat ze niet oordelen en één en al liefde zijn.Onze overleden dierbaren kunnen wel als een engel fungeren maar hen noemen we gidsen.

Iedereen heeft een beschermengel en  minstens 1 gids bij zich.Hoewel we allemaal verantwoordelijk blijven voor onze eigen daden,kunnen de engelen ons helpen 

                                       zo effectief mogelijk te handelen.En hoewel we kunnen groeien door pijn en strijd,kunnen we nog sneller groeien door rust en vrede.De engelen willen ons maar wat graag bij staan in alles wat ons rust brengt,hoe klein of groot dat ook is.We moeten hun echter wel om hulp vragen,  want het is hun vanwege de wet van vrije wil , die in dit universum geldt,niet toegestaan zomaar in te grijpen.De engelen kunnen je helpen van houding te veranderen,zodat je angst bij jezelf weghoudt en  situaties  met liefde benaderd.Engelen kennen geen tijd-of ruimtebeperking dus je hoeft niet bang te zijn dat je hen lastig valt of overbelast.Wanneer we ons met de engelen verbinden vindt er wonderbaarlijk snel en op bijzondere wijze heling plaats.

De engelen kunnen ons helpen op fysiek,geestelijk,emotioneel,financieel en mentaal te helen.Ze staan ons bij op het gebied van werk, gezondheid, liefdesleven, familieaangelegenheden, gezinsleven en alles wat onze gemoedsrust ook maar van belang is.Dus of je nu jezelf wilt helen,of een dierbare of een client:als je de hulp van de engelen inroept krijg je toegang tot een machtig kanaal van helende energie.Het kost heel weinig om je in verbinding te stellen met de engelen,je hebt enkel een rustig plekje nodig, binnen of buiten.En het allerbelangrijkste wat je nodig hebt zijn liefdevolle gedachten en daden.Vaak kun je de  omringende energie voelen  veranderen wanneer de verbinding voor het eerst wordt gemaakt:het kan heet of koud worden.Als ik een verbinding met de engelen maakt ervaar ik dat als een rilling die mijn hart beroerd.Sommige mensen wantrouwen hun ervaringen tijdens een meditatie of ontmoeting met hun beschermengel,vaak hebben ze het gevoel dat ze het zelf verzinnen.Maar als je leert vertrouwen op deze wondere wezens van Liefde en Licht dan gaat er een wereld voor je open waarin je op allerlei manieren verrast zal worden van hun aanwezigheid.

De betekenis van het woord engel is boodschapper ,het is een keuze om deze energie God te noemen en de engelen de boodschappers van God,als een directe afsplitising van de Goddelijke energie te beschouwen.

Engelen werken zowel voor God als de mens ,zij maken geen onderscheid.Er zijn vele soorten van engelen die onderverdeeld zijn in de

                         Hemelse Hiërachie: 1e triade met de Serafijnen,Cherubijnen en Tronen

                                                         2e triade met de Overheden,Krachten en Machten

                                                         3e triade met de Vorsten,Aartsengelen en Engelen

Onze beschermengel:

We staan er niet alleen voor. Binnen de ruimte  die de wetten van Karma hem bieden zal onze beschermengel ons zo goed mogelijk van dienst zijn. Het is zijn taak ons te helpen bij onze bewustzijns groei  en  daarvoor rangschikt hij onze ervaringen  op een zodanige manier dat specifieke levenslessen mogelijk worden.  Als we in ons leven geconfronteerd worden met tegenslagen is het goed te weten dat we er niet alleen voor staan. Onze beschermengel blijft bij ons tot het moment dat onze menselijke evolutie is voltooid. Al die tijd leven na leven, helpt hij ons met zijn inspiratie. Onze beschermengel is op de hoogte van alles wat er zich in ons bewustzijn afspeelt. Hij weet precies waar we mee bezig zijn en wat we nodig hebben. Ook als we ons niet van hem bewust zijn heeft hij toch al een grote invloed op ons leven. Hij is ook degene die bij ons overlijden het levenskoord van ons organisme loskoppelt. Als we sterven is hij de lichtende gestalte die ons liefdevol opwacht en het voorbije leven met ons evalueert. Onze geestelijk coach maakt samen met andere beschermengelen deel uit van een collectief  bewustzijn. Elk van hen begeleid een menselijk individu en zo heeft onze persoonlijke begeleider via zijn eigen collectief  invloed op het bewustzijn van heel veel mensen. Dit stelt de beschermengelen in staat om de individuele behoeften van verschillende mensen op elkaar af te stemmen. OP die manier kunnen de engelen hun krachten bundelen en hun taak onze coaching, optimaal uitvoeren. Zo worden er toevallig ontmoetingen gearrangeerd, waardoor personen die op een of andere manier  samen iets hebben uit te werken, met elkaar in contact te komen .Toevalligheden hebben vaak de grootste invloed op ons leven en onze beschermengel is hiervan  de regisseur. Hij zorgt ervoor dat we in de juiste situatie terecht komen of in een situatie belanden waardoor ons leven een nieuwe wending kan nemen. Onze beschermengel organiseert de lessen die we nodig hebben om ons bewustzijn te ontwikkelen. Hij is er niet  om ons leven leuker en gemakkelijker te maken of ons als een kindermeisje bij de hand te nemen en te vertellen wat we moeten doen. We leren van onze problemen en hij zal ze niet voor ons oplossen ook al willen we dat zo graag. Hij helpt ons meer inzicht te krijgen in de betekenis van onze ervaringen .Wij hoeven hem niet perse te vragen om hulp of ondersteuning hij zal ons altijd zo goed mogelijk proberen te helpen en hoe beter wij ons op hem afstemmen des te meer hulp hij kan bieden. Hoe hoger ons bewustzijn des te duidelijker zijn ook de  ingevingen die we van hem mogen ontvangen. Hij zal ons niet steunen als wij zijn hulp op een egoïstische manier willen gebruiken. Je kunt hem vergelijken met een liefdevolle  ouder  die zijn kinderen motiveert en steunt zonder hen ervaringen te ontnemen die ze nodig hebben voor hun groei.Je bent nooit alleen

Je bent nooit alleen,je hebt een engel.

Hoewel die misschien ver weg lijkt.

Ergens boven in de lucht,boven de plek waar de wolken vliegen.

Maar dat is niet de plek waar ze vandaan komen,daar verblijven ze niet.

Je hoeft ze alleen maar te roepen en ze komen bij je.

Omdat je nooit alleen bent: je hebt een engel.

Je bent nooit alleen,je hebt een engel.

(Ten minste één,als het er geen twee of meer zijn)

Stel hun een vraag,wacht op het antwoord.

Via de tv,de post,of terwijl je in bed ligt,

te slapen,ver weg in je dromen en wanneer je wakker wordt

moet je denken,als in trance,moet je hoofd worden opgeschud.

Zorg er voor dat je elke dag als eerste bij het ontwaken

je droomreizen opschrijft en kijkt wat ze zeggen.

Misschien zijn het boodschappen die van boven zijn gezonden

om je te helpen,te leiden,je met liefde te vervullen,

omdat je nooit alleen bent : je hebt een engel.

Dus als je je eenzaam voelt of neerslachtig

is er een engel naast je om je te helpen,zo is het.

Omdat je nooit alleen bent : je hebt een engel.

Open  nu je hart,de engel wacht op jou.

Margaret Neylon