Beschermengel

Een beschermengel is een engel die aan jou toegewezen werd voor je geboorte.

Deze engel blijft je hele leven bij je en heeft als doel je te beschermen tegen kwaad.

Iedere persoon heeft een beschermengel.

Je kan het zien als een vriend en een raadgever.

Als je er open voor staat, dan zal je aan de hand van een aantal gewaarwordingen en symbolen merken dat je beschermengel altijd bij je is.

Zo kan het zijn dat je plots kriebeltjes in je buik krijgt of een streling over je gezicht voelt.

Je beschermengel  steunt je en begeleid je ook al ben je je hier niet van bewust.

Je beschermengel kijkt niet alleen toe, hij is er bij elke beweging, bij elke inademing die je doet.

Je beschermengel is een weerspiegeling , een spirituele tweelingbroer, een beeld van wie je uiteindelijk zal zijn.

Je beschermengel werd al levens geleden door je ziel uitgekozen, toen je voor het eerst de verbintenis aanging tot spirituele groei.

Als je ziel zichzelf volledig verwezenlijkt zal je geen beschermengel meer nodig hebben.

Je beschermengel is nu nog bij je omdat je nog op zoek bent, en je zal het sterkst groeien door de resultaten van je eigen keuzes te ontdekken en dat houd ook in dat je fouten maakt.

Je beschermengel zal je niet tegenhouden fouten te maken, want fouten die  zijn er om je dingen te leren. Je beschermengel zal wel zorgen voor gelegenheden of situaties waarbij je keuzes moet maken.

Mensen hebben een vrije wil en die wil zal je beschermengel respecteren, maar dan zullen ze

Via omwegen toch trachten duidelijk te maken wat je doen moet men die levensles te leren die je op dat moment moet leren.