Leven in deze turbulente tijden n

We leven in een tijdperk waarin er veel verandert. Ook op energetisch gebied. Dit heeft te maken met ophoging van trillingsfrequenties van moeder Aarde. Een proces dat invloed heeft op de mensheid. Er worden steeds meer nieuwetijdskinderen geboren en steeds meer volwassenen beginnen te 'ontwaken'.

Op zowel fysiek, emotioneel, mentaal als spiritueel gebied vinden er grote verschuivingen plaats. Ons (energetisch) DNA verandert doordat er meer lichtfrequenties en bewust-zijn in ons systeem komt. Alles wat ons niet langer dient, wordt daarmee uit ons systeem getrild. Het fysieke lichaam reageert hier op waardoor er blokkades zichtbaar worden. Zaken die we mogen uitwerken om daarna verder te gaan zonder dat je oude balast met je meezeult. Het mag achtergelaten worden in de 'oude wereld' op weg naar een nieuw tijdperk. De overgang naar de Nieuwe Tijd waar we ons eigenlijk al in bevinden.

Het fysieke lichaam wordt steeds 'lichter' en de persoonlijke behoeftes worden daarmee anders. Te denken valt bijvoorbeeld aan veranderende voedingspatronen, gebruik van andere voedingsmiddelen, het doen van andere (dagelijkse) bezigheden en/of ander werk, andere interesses, etc. Door deze verschuivingen vinden er ook veranderingen op celniveau plaats. Alle invloeden vanuit moeder Aarde en de Kosmos werken diep in (en zijn daardoor van invloed) op onze cellen en ons DNA.

In de loop der tijd is de mensheid veranderd. Het leven van iemand in de jaren '50 van de vorige eeuw ziet er anders uit dan het leven van iemand vandaag de dag. Het is sneller en jachtiger geworden. Ouders die allebei werken, de komst van de televisie, pc en internet, het sociale netwerk/leven dat groter is geworden, etc. Tegelijkertijd zijn we gemiddeld minder gaan bewegen en is ons voedingspatroon en de voedingsmiddelen veranderd. Allemaal interne en externe prikkels die inwerken op ons (energetisch) systeem. Het leven is op veel fronten veranderd wat er voor heeft gezorgd dat de behoefte van het fysieke lichaam is veranderd.

DNA is overal in ons lichaam terug te vinden. Ook in onze bloedcellen. In de reguliere gezondheidszorg worden er referentiewaarden in bloedbepalingen gehandhaafd. De geldende kaders en richtlijnen zijn ergens in de vorige eeuw vastgesteld. In de loop der tijd zijn er her en der wel wat aanpassingen geweest. Tussen sommige gezondheidsinstanties zijn soms verschillen in referentiewaarden te vinden maar in de regel zijn die verschillen niet heel groot. Toch zijn er steeds meer artsen die verder kijken dan deze reguliere referentiewaarden. Daarbij wordt er veelal een holistische visie op nagehouden. Niet ieder mens is hetzelfde en dat is zeker ook fysiek terug te voeren.Daarmee blijft het een lastig onderwerp omdat de klachten niet één op één aan afwijkende bloeduitslagen gekoppeld kunnen worden. Er zijn mensen met fors afwijkende bloedwaarden zonder klachten en mensen met nauwelijks afwijkende bloedwaarden en forse klachten. 

Met een heling kunnen er stappen onder nomen worden om te onderzoeken waar de huidige problemen  vandaan komen.

Ben jij er klaar voor om je lichaam te herontdekken?