Privacyverklaring Praktijkbutterfly Healing

Praktijkbutterfly Healing beschermt de persoonsgegevens van haar cliënten goed, verzamelt niet meer dan nodig is voor het doel van de Healingpraktijk en bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. In deze privacyverklaring van Praktijkbutterfly Healing wordt beschreven hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens en hoe ervoor wordt gezorgd dat hiervan geen misbruik kan worden gemaakt. De privacyverklaring is eenvoudig te vinden op de website.   

1. Bedrijfsgegevens

Praktijkbutterfly Healing
Claudia Houben
Dr. Lejeunestraat 29

3620 Lanaken
0032/89731827
praktijkbutterfly@gmail.com

 BTW-nummer: BE0.697.255.103

2. Doel van de gegevensvastlegging

De persoonsgegevens worden vastgelegd om de dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, dus om de cliënt een zo goed en compleet mogelijke behandeltraject te kunnen aanbieden, het resultaat van de behandelingen te kunnen vergelijken met de oorspronkelijke vraag van de cliënt en indien nodig tijdig te kunnen bijsturen. Daarnaast worden gegevens gebruikt voor marketingactiviteiten en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die gelden voor de verwerking van persoonsgegevens.

3. Welke gegevens worden verzameld

Uitsluitend algemene persoonsgegevens die nodig zijn voor het goed kunnen uitvoeren van behandelingen worden verzameld (privacy by design).  In geval van workshops  worden uitsluitend persoonsgegevens geregistreerd die noodzakelijk zijn voor de financiële boekhouding.

De mailinglijst voor nieuwsbrieven wordt extern gehost. Dat wil zeggen dat er geen rechtstreekse of permanente link is tussen de mailinglijst en de cliëntgegevens. Voordeel daarvan is dat het onmogelijk is dat er abusievelijk onbedoelde informatie gedeeld kan worden / in de mailinglijst terecht kan komen.

Financiële gegevens worden verwerkt in een boekhoudprogramma. Invoer van de gegevens gebeurt door de externe boekhouder van Praktijkbutterfly Healing. De boekhouder gaat conform de wettelijke verplichtingen vertrouwelijk met deze gegevens om.

4. Omgang met de gegevens

De persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet worden doorgegeven aan derden. Praktijkbutterfly Healing gebruikt ook gegevens over bezoekers van haar website nimmer om zonder vooraf gegeven toestemming aanbiedingen van diensten toe te sturen (e‑mailspam e.d.). Praktijkbutterfly Healing stelt gegevens over bezoekers van haar websites niet aan derden ter beschikking.

5. Cookies

Praktijkbutterfly Healing maakt alleen gebruik van analytische cookies op haar website die geen inbreuk maken op de privacy van de cliënt (voor navigatie en Google, deze zijn niet gebonden aan een naam of adres). Deze cookies worden alleen gebruikt om het gebruik van de website te kunnen meten.

6. Dataportabiliteit

De cliënt heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van de eigen gegevens die digitaal zijn vastgelegd. Verzoeken hiertoe worden bij de eigenaar van Praktijkbutterfly Healing ingediend (adres zie onder punt 1). Het verzoek wordt zo snel als mogenlijk verwerkt.

9. Recht op vergetelheid

Praktijkbutterfly Healing  zal de persoonsgegevens van de cliënt wissen indien de cliënt daarom vraagt én indien het recht op vergetelheid van toepassing is.

11. Recht om een klacht in te dienen

Praktijkbutterfly Healing voldoet aan alle eisen om kwalitatief hoogwaardige behandelingen te kunnen geven en handelt conform de op haar website geplaatste ethiekcode. Mocht er onverhoopt toch reden zijn voor een klacht dan kan deze worden ingediend via praktijkbutterflt@gmail.com. 

Praktijkbutterfly Healing  gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van cliënten.

 

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 24/05/2024