Ethiekcode Praktijkbutterfly Healing

 1. Ik respecteer de behoeften en waarden van mijn cliënten. Ik ga om met mijn medemensen naar het beste van mijn kunnen zonder vooroordeel naar ras, religie, culturele of etnische achtergrond, seksuele geaardheid, fysieke of mentale mogelijkheden of sociaal-economische achtergrond.
 2. Ik respecteer de eigen keuzes van mijn cliënten, mijd elke schijn van dwang inzake het ondergaan van therapie en onthoud mij van denigrerende uitlatingen over andere geneeswijzen.
 3. Als  professioneel healer raad ik nooit aan een reguliere (medische) behandeling af te breken of te weigeren.
 4. Een healer mag onder geen enkele omstandigheid een medische diagnose stellen. Wanneer tijdens de intake of de healing een bepaalde conditie wordt gesignaleerd, geconstateerd of medegedeeld, adviseer dan de patiënt een (huis)arts te bezoeken.
 5. Ik houd alle informatie aangaande mijn cliënten vertrouwelijk. Gegevens van, door en over anderen, zowel op schrift als mondeling, dienen te allen tijde als zeer vertrouwelijk te worden behandeld.
 6. Als healer zal ik helder zijn in wat ik doe .
 7. Ik behoud als healer een helder bewustzijn, onthoud mij van misbruik van alcohol en drugs en onthoud mij hiervan geheel tijdens mijn professionele activiteiten.
 8. Ik ben verantwoordelijk voor al mijn beslissingen. Ik ben zelf volledig verantwoordelijk voor wat ik doe en niet doe, en leef door zelf een voorbeeld te zijn. Ook het oplossen van conflicten valt onder mijn verantwoordelijkheid.
 9. Ik onthoud mij van romantische en/of seksuele relaties met mijn cliënten, en suggereer dit ook niet voor de toekomst.
 10. Ik maak geen misbruik van mijn positie als healer, als vertrouwenspersoon.
 11. Ik erken het Belgische en Europees recht bij klachten en geschillen.
 12. Als healer gedraag ik mij waardig en naar mijn beste kunnen, zowel qua uiterlijk en voorkomen als qua uitspraken en handelingen.                  Lanaken 10/01/2021